Voorwaarden WSNP

Einde wsnp inzicht? Wanneer u wordt opgeroepen voor een eindzitting is het belangrijk dat u bijgestaan wordt door een advocaat.

De wsnp voorwaarden van een traject kunnen misschien onduidelijk zijn. Hier vindt u extra informatie. Lukt het u niet om uw schulden af te lossen en heeft u reeds een minnelijk schuldentraject doorlopen? Dan komt u wellicht in aanmerking om voor de Wsnp. U kunt daarvoor een verzoek indienen bij de rechtbank. Voordat u wordt toegelaten tot de Wsnp wordt altijd door de rechter getoetst of u voldoet aan de WSNP voorwaarden.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen voor de WSNP?

Allereerst moet u in de situatie verkeren waarin u uw schulden niet meer zelf kunt oplossen. Dit houdt in dat u uw schulden niet meer kunt betalen of dat u reeds bent gestopt met het betalen van uw schulden. Daarnaast is een voorwaarde dat u gedurende de vijf jaar voordat u de Wsnp aanvraagt te goeder trouw moet zijn geweest. Dit houdt in dat u niet bewust schulden heeft gemaakt door bijvoorbeeld fraude of een ander misdrijf. Ook dient u, voordat u de Wsnp aanvraagt, geprobeerd hebben uw schulden via een schuldhulpverleningstraject op te lossen. Er moet een verklaring worden afgegeven waaruit blijkt dat u dit schuldhulpverleningstraject daadwerkelijk heeft doorlopen en dat dat mislukt is. Voorts mag u ten tijde van de Wsnp aanvraag of in de afgelopen 10 jaar voor de Wsnp aanvraag niet al in de Wsnp gezeten hebben. Tot slot moet duidelijk zijn dat u uw verplichtingen zult nakomen en dat u uw best zult doen om zoveel mogelijk te verdienen voor de aflossing van uw schulden.

Wsnp aanvraag afgewezen? Ga in hoger beroep!

Voldoet u niet aan één van de Wsnp voorwaarden? Dan is de kans groot dat de Wsnp aanvraag wordt afgewezen. Redenen voor de afwijzing kunnen zijn dat de rechtbank heeft beslist dat u de schuld zelf kunt betalen door met de Sociale Dienst of Kredietbank een actieplan te maken, u onverantwoord koopgedrag heeft vertoond, fraude of een misdrijf heeft gepleegd of bepaalde verplichtingen niet bent nagekomen. Deze situaties kunnen worden meegenomen in de beslissing ook al is het lange tijd geleden dat dit zich heeft voorgedaan. Mocht één van deze situaties zich hebben voorgedaan dan heeft u alsnog het recht om toegelaten te worden tot de Wsnp als blijkt dat u de oorzaken van uw problemen onder controle heeft gekregen.

Als u niet wordt toegelaten tot de Wsnp omdat u niet voldoet aan een voorwaarde dan kunt u tegen die beslissing van de rechtbank in hoger beroep gaan. U heeft slechts 8 dagen om in hoger beroep te gaan dus neem direct contact met ons op! Onze advocaten kunnen u vaak gratis helpen alsnog toegelaten te worden tot de Wsnp. Als u niet in hoger beroep gaat kunt u pas na 10 jaar weer een Wsnp verzoek indienen.

Contact met de Wsnp Balie

Leg uw juridische probleem kosteloos voor aan onze advocaten. De WSNP Balie is 7 dagen per week bereikbaar. Wij werken in heel Nederland.

Bel 085 – 06 06 069 (lokaal tarief) of mail uw vraag.


    Let op: tegen een besluit moet u binnen acht dagen hoger beroep indienen. Na deze termijn wordt de beslissing definitief!