Minnelijk traject

Heeft u schulden en komt u er zelf niet meer uit? Voordat u kunt worden toegelaten tot de Wsnp dient u het minnelijke traject schuldhulpverlening te doorlopen.

Voorwaarden minnelijk traject

Om in aanmerking te komen voor het minnelijk traject van de schuldhulpverlening dient u aan een paar voorwaarden te voldoen. U dient allereerst schulden te hebben die u zelf niet kunt oplossen, u dient ouder te zijn dan 18 jaar, u moet ingeschreven zijn in een gemeente en u moet een inkomen hebben. Wanneer u aan deze voorwaarden voldoet kunt u bij de gemeente een aanvraag indienen voor het minnelijk traject en zal uw aanvraag hoogstwaarschijnlijk worden geaccepteerd.

Wat gebeurt er tijdens het minnelijk traject?

In het minnelijk traject zult u er samen met de schuldhulpverlener alles aan doen om aan het einde van het traject schuldenvrij te zijn. Allereerst zal de schuldhulpverlener een overzicht van uw schulden en inkomsten maken. Op basis van dat overzicht zal de schuldhulpverlener vervolgens een plan van aanpak maken. Wanneer het duidelijk is hoe de schulden zullen worden aangepakt zal de schuldhulpverlener contact opnemen met de schuldeisers met een betalingsvoorstel. Voldoet u gedurende 3 jaar aan de voorwaarde van de regeling? Dan zullen alle restanten van de schulden worden kwijtgescholden en bent u schuldenvrij.

Minnelijk traject mislukt, wat nu?

Wanneer het minnelijk traject is mislukt doordat u zich niet heeft gehouden aan de voorwaarden of wanneer schuldeisers niet akkoord zijn gegaan met het betalingsvoorstel dan zal u worden doorverwezen naar het wettelijke traject, de Wsnp. U kunt voor toelating tot de Wsnp een aanvraag indienen bij de rechtbank. Hoe dat in z’n werking gaat leest u hier terug.

Aanvraag Wsnp afgewezen? Ga in hoger beroep!

Wordt uw aanvraag tot het wettelijk traject door de rechtbank afgewezen? Dan is het belangrijk om zo snel mogelijk in hoger beroep te gaan. Doet u dat niet, dan kunt u pas na 10 jaar weer een aanvraag indienen en blijft u zitten met uw schulden. Onze advocaten helpen u graag om alsnog toegelaten te worden tot de Wsnp.

Contact met de Wsnp Balie

Leg uw juridische probleem kosteloos voor aan onze advocaten. De WSNP Balie is 7 dagen per week bereikbaar. Wij werken in heel Nederland.

Bel 085 – 06 06 069 (lokaal tarief) of mail uw vraag.


    Let op: tegen een besluit moet u binnen acht dagen hoger beroep indienen. Na deze termijn wordt de beslissing definitief!