Aanvraag WSNP

Einde wsnp inzicht? Wanneer u wordt opgeroepen voor een eindzitting is het belangrijk dat u bijgestaan wordt door een advocaat.

U wilt een wsnp aanvraag regelen? Wij vertellen je hoe en wat. Heeft u het minnelijke schuldsaneringstraject doorlopen en is dat mislukt? Dan kunt u bij de rechtbank een aanvraag indienen voor toelating tot de Wsnp. De rechter zal dan oordelen of u voldoet aan de voorwaarden die aan u gesteld zijn om toegelaten te kunnen worden tot de Wsnp.

Wat gebeurt er na de wsnp aanvraag?

Wanneer u een aanvraag voor toelating tot de Wsnp heeft ingediend bij de rechtbank zal de rechter aan de hand van artikel 288 van de Faillissementswet toetsen of u voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden aan de Wsnp. Lees hier terug wat de voorwaarden voor toelating tot de Wsnp zijn. U wordt vervolgens binnen 4 tot 8 weken na de aanvraag opgeroepen om te verschijnen op de zitting waar u de uitspraak krijgt.

Wsnp aanvraag afgewezen, wat nu?

Als u niet aan de voorwaarden voldoet dan wordt uw aanvraag afgewezen. Uw aanvraag kan bijvoorbeeld worden afgewezen wanneer de rechtbank van mening is dat u zelf uw schulden kunt oplossen of dat u niet te goeder trouw bent geweest. Het is belangrijk dat u in het geval van een afwijzing in hoger beroep gaat omdat u anders pas na 10 jaar weer een aanvraag tot de Wsnp kunt doen. Neem zo snel mogelijk contact met ons op. U heeft immers maar 8 dagen om in hoger beroep te gaan! Onze advocaten helpen u graag om alsnog toegelaten te worden tot de Wsnp.

Wsnp aanvraag goedgekeurd

Voldoet u aan de voorwaarden, dan wordt uw aanvraag geaccepteerd en wordt u toegelaten tot de Wsnp. U krijgt na de toelating een bewindvoerder toegewezen die u zal helpen en begeleiden bij het aflossen van uw schulden. Wanneer u het traject succesvol afrondt zal de Wsnp worden beëindigd met een schone lei waardoor u schuldenvrij bent!

Contact met de Wsnp Balie

Leg uw juridische probleem kosteloos voor aan onze advocaten. De WSNP Balie is 7 dagen per week bereikbaar. Wij werken in heel Nederland.

Bel 085 – 06 06 069 (lokaal tarief) of mail uw vraag.


    Let op: tegen een besluit moet u binnen acht dagen hoger beroep indienen. Na deze termijn wordt de beslissing definitief!